OPPDATERTE REGLER FOR BRUK AV barnehagenes og skolenes omsorgstilbud

OPPDATERTE REGLER FOR BRUK AV barnehagenes og skolenes omsorgstilbud per 16.03.2020 Barnehagene og skolene har et omsorgstilbud for barn av foreldre/foresatte som har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver.

Omsorgstilbudet gjelder for barn i barnehage og elever under 12 år, og for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.  

 

Hvem kan benytte omsorgstilbudet 

Terskelen for å få tilbud ligger høyt av hensyn til smittevern. Derfor bør dette tilbudet begrenses så mye som mulig. Hovedmålet er å redusere risiko for smitte av Koronavirus samtidig som man opprettholder viktige samfunnsfunksjoner. 

Det er to muligheter for å få tilbud: 

 1. Personell i kritisk samfunnsfunksjon.  
 1. Personell med andre virksomhetskritiske oppgaver  

   

  For både punkt 1 og punkt 2 gjelder det at: 

 • Barnet skal være under 12 år. 

 • Barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner og/eller andre virksomhetskritiske oppgaver. 

 • Det ikke finnes andre muligheter for barnepass. 

 • Arbeidsgiver må på forespørsel kunne bekrefte at foresatte er personell i kritisk samfunnsfunksjon og/eller har virksomhetskritisk oppgave. 

   

  Omsorgstilbud til barn med særskilt omsorgsbehov forutsetter ikke at foreldre har samfunnskritiske eller virksomhetskritiske funksjoner. Det gjøres konkrete og individuelle vurderinger av hvem som får dette tilbudet. 

   

  Kritisk samfunnsfunksjon 

  I informasjonen som har gått ut fra nasjonale myndigheter betyr dette ansatte innen følgende funksjoner: 

 • Styring og kriseledelse 

 • Forsvar 

 • Lov og orden 

 • Helse og omsorg 

 • Redningstjeneste 

 • IKT-sikkerhet i sivil sektor 

 • Natur og miljø 

 • Forsyningssikkerhet 

 • Vann og avløp 

 • Finansielle tjenester 

 • Kraftforsyning 

 • Elektroniske kommunikasjonstjenester 

 • Transport 

 • Satellittbaserte tjenester 

 • Apotekene 

   

  Det er varslet at nasjonale myndigheter den 16. mars vil utdype hvilket personell som omfattes av de 15 samfunnskritiske funksjonene. 

   

  Bufdir avklarte 14. mars avklarte at nøkkelpersonell i statlig og kommunalt barnevern omfattes av ordningen med omsorgstilbud. 

    

  Virksomhetskritiske oppgaver 

 • Stavanger kommune har definert ansatte i barnehager og skoler som virksomhetskritiske når disse er nødvendige for gjennomføring av omsorgstilbudet. 

 • Også renhold, matproduksjon og renovasjon er per 16.03.2020 definert som virksomhetskritiske oppgaver

   

  Beredskapsledelsen i Stavanger kommune vurderer løpende hvilke grupper av ansatte som vurderes som virksomhetskritiske.