PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2016/2017

Geitastova barnehage har 4 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. For barnehageåret 2016/2017 er følgende datoer satt opp:

Fredag 16.september2016

Fredag 18.november 2016

Tirsdag 18.april 2017

Fredag 26.mai 2017

Planleggingsdager brukes til felles kursing, planlegging, evaluering og annen kompetanseheving for personalet