PLANLEGGINGSDAGER BARNEHAGEÅRET 2017/2018

Geitastova barnehage har 4 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. For barnehageåret 2017/2018 er følgende datoer satt opp:

Fredag 15.september 2017

Fredag 17.november 2017 (skolemøte i Rogaland)

Tirsdag 3.april 2018 (Påske - Stavangerbarnehagen)

Fredag 11.mai 2018 (Kr.Himmelfartsdag 10.mai)

Planleggingsdager brukes til felles kursing, planlegging, evaluering og annen kompetanseheving for personalet