ÅRSMØTE 10.APRIL

Til alle andelshavere INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2019 I henhold til vedtektene innkalles det til ordinært årsmøte Onsdag 10.april klokken 19.30 i Geitastova barnehage Det blir servering av pizza og drikke. Meld dere på.

SAKSLISTE:

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

 2. Presentasjonsrunde

 3. Valg av 2 til å skrive under på møteprotokollen

 4. Godkjenning av styrets årsmelding 2018

 5. Godkjenning av regnskap for 2018

 6. Valg

 7. Eventuelt

  Saker på eventuelt meldes senest innen en uke i forkant av møtet til styrets leder Anders Attramadal, mob:99539949, anders.attramadal@eggsdesign.com

   

  Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Styret ønsker alle andelshavere velkommen.

   

  Påmelding på oppslag på avdelingene!

   

  Geitastova barnehage SA

   

Geitastova Barnehage

Geitastova 11. 4031 Stavanger

Tlf: 51 57 02 99

styrer@geitastova.no

www.geitastova.no