Planleggingsdager 2018/2019

Geitastova barnehage har 4 planleggingsdager i løpet av barnehageåret.

For barnehageåret 2018/2019 er følgende datoer satt opp:

 

fredag 14.september 2018

fredag 16.november 2018

tirsdag 23.april 2019

fredag 31.mai 2019