Planleggingsdager 2019/2020

Geitastova barnehage har fire planleggingsdager i løpet av barnehageåret 2019-2020

Følgende dager er satt opp:

fredag 20.september 2019

fredag 15.november 2019

tirsdag 14.april 2020

fredag 22.mai 2020