ÅRSPLAN 2016/2017

Årsplanen bygger på barnehagens verdier og holdninger, "lov om barnehager" og "rammeplan for barnehager".

Årsplanen vil være et dokument som vil være tydeliger på hva vi som barnehage og hva personalet skal følge opp i forhold til barna. Vi ønsker at dette skal være et dokument som alle som jobber i barnehagen bruker og at foreldre kan kjenne igjen dette i hverdagen for sitt/sine barn.

Det vil komme egne planer fra avdelingen måned for måned gjennom året hvor spesielt dette med turer og prosjekt vil komme frem.

Lenken nedenfor er direkte til årsplanen

Årsplan 2016