INFO ANGÅENDE KORONASMITTE

Informasjon fra helsesjefen knyttet til skole og barnehagebarn som kommer hjem fra områder med koronasmitte. Helsedirektoratet utvidet lørdag 07.03 anbefalingen om hvem som bør holde seg hjemme, til å gjelde alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronavirus. Det betyr at alle som har vært i områder med vedvarende smitte, skal holde seg hjemme i 14 dager etter hjemkomst, uavhengig av om de har symptomer eller ikke

Hittil er det svært få barn som har fått påvist covid-19. Hos de aller fleste er sykdommen mild. Alvorlig sykdom og dødsfall er i hovedsak sett hos eldre personer og personer med underliggende sykdommer.

Barn og unge som er friske kan gå i barnehagen og på skolen som vanlig.     

Under følger noen råd fra helsesjefen. Disse oppdateres fortløpende, se lenker lenger ned.

Kommer du fra ferie et sted med pågående smittespredning av korona-viruset gjelder følgende:  

1. Dersom du er frisk, og ikke har hatt kontakt med personer som er testet positivt for korona-viruset kan du leve som normalt, men ta kontakt med legevakt eller fastlege på telefon dersom du begynner å hoste eller får feber innen 14 dager etter reisen.

2. Har du vært sammen med en person som har testet positivt for korona-viruset bør du holde deg hjemme i 14 dager, og ta kontakt med fastlege eller legevakt dersom du begynner å hoste eller få feber.

3. Har du hoste eller feber når du kommer hjem, skal du holde deg hjemme, og ta kontakt med legevakt for vurdering og avtale omkring testing. De som er testet skal holde seg hjemme til det har kommet svar på testen. Det samme gjelder friske som har hatt nær kontakt med deg. Hvis testen bekrefter smitte, vil man følges opp av helsetjenesten. Testresultatet kommer vanligvis i løpet av 1 døgn.

4. Om andre medlemmer i husstanden er under testing for smitte, bør barn holdes hjemme fra barnehage/skole i påvente av prøvesvar.  Uavhengig av dette er vann og såpe viktig for å begrense smitte. Ha rutiner for håndvask, og ha antibac tilgjengelig om håndvask ikke er mulig. Host i albuen eller i papir.   

 

Publikumstelefon Har du spørsmål om det nye koronaviruset, og ikke finner svar på denne siden eller på FHIs nettsider, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015.

Har du mistanke om smitte? Symptomer på sykdommen er luftveisinfeksjon (feber, hoste, brystsmerter eller pustevansker). Ring legevaktens koronatelefon 51 91 40 30 (åpen alle dager kl. 09.00 - 22.00 og fortell om reisen og symptomene dine.Ved mistanke om smitte er det svært viktig at man ikke møter direkte opp på legekontor eller legevakt uten avtale.   

Viser forøvrig til Stavanger kommunens hjemmeside som oppdateres kontinuerlig. https://www.stavanger.kommune.no/korona

Folkehelseinstituttets (FHI) råd og informasjon til befolkningen: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/   

 

Med vennlig hilsen  

Marit Anda Konstituerthelsesjef

Stavanger kommune