Barnehager og skoler i Stavanger vil være på rødt tiltaksnivå til og med fredag 7. mai.

Det vil fremdeles være begrensninger i åpningstider i barnehagene. Rødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper. Rødt nivå viser til barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak skal følges. Les mer om hva rødt nivå innebærer i smittevernveilederen for barnehager.

Helsesjef Runar Johannessen forklarer at rødt nivå videreføres for å sikre at kommunen har tilstrekkeligRødt tiltaksnivå i barnehager og skoler innebærer blant annet begrensning av kontaktpunkter og størrelser på grupper. Rødt nivå viser til barnehager og skoler sin trafikklysmodell. Denne beskriver hvilke smitteverntiltak skal følges. Les mer om hva rødt nivå innebærer i smittevernveilederen for barnehager.kapasitet på smittesporing.

- Smittetallene er fallende, men de er fortsatt ikke lave nok. I tillegg til aktuelle klynger som involverer mange barnefamilier, har rundt ti prosent av tilfellene ukjent smittevei. Det skaper en usikkerhet som vi kan redusere ved å videreføre gjeldende tiltaksnivå i skoler og barnehager, sier helsesjefen. Mange klasser er fortsatt i karantene og det medfører også mange i ventekarantene.

- Takk for innsatsen!
Ordfører Kari Nessa Nordtun takker for innsatsen så langt.
- Jeg vet at mange barn savner venner på andre kohorter, og at reduserte åpningstider kan være upraktisk for foreldre. Rødt nivå krever også en ekstrainnsats fra de mange dyktige ansatte i skoler og barnehager som skal organisere en annerledes hverdag. Tiltaksnivået har hatt stor effekt i å få ned smittetallene, og jeg håper at situasjonen er enda mer positiv når vi skal gjøre en ny vurdering i neste uke, sier ordføreren.

Åpningstid

Dette innebærer at barnehagens åpningstid neste uke (uke 18) fortsatt er 08 – 15.