Tilbake til gult nivå fra mandag 10.mai

Barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger går tilbake til gult smittevern nivå med virkning fra mandag 10. mai. Videregående skoler i Stavanger fortsetter på rødt nivå.

Helsesjef Runar Johannessen i Stavanger kommune har fortløpende vurdert smittespredningen mellom barn og ungdom.  

- Situasjonen for grunnskolen og barnehagen tilsier at det er forsvarlig å senke smittevern-nivået, sier helsesjefen. 

For den videregående skolen er situasjonen fortsatt mer usikker.  

- Her har elevene i større grad undervisning på tvers av klasser, og flere videregående skoler er involvert. Vi ser at rødt nivå har hatt en smittedempende effekt, og anbefaler det videreføres, sier han. 

Ordfører Kari Nessa Nordtun viser til at det er mindre smitte i befolkningen, og at det er kapasitet på testing og smittesporing.  

 

For barnehage gjelder disse smittevern-tiltakene på gult nivå: 

 1. Ingen syke skal møte i barnehagen 

 1. God hygiene og forsterket renhold 

 1. Kontaktreduserende tiltak: 

 

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming) 

 • Hele avdelinger regnes som en kohort* 

 • Faste ansatte per kohort* 

 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 

 • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i ulike kohorter 

 • Unngå trengsel og store samlinger 

 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter 

 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter