Gult tiltaksnivå fra mandag 28.juni

Som følge av økning i smitte i Stavanger har beredskapsledelsen i ettermiddag besluttet at alle barnehager og SFOer i Stavanger kommune skal driftes etter tiltak for gult nivå i veiledere for smittevern i barnehager og skoler fra mandag 28.juni. Vedtaket vil i første omgang gjelde for de to kommende ukene.

For Geitastova barnehage betyr dette at vi må tilbake til at hver avdeling er definert som en kohort.

Vi kommer til å prøve med åpningstid kl 07.30 - 16.30.