Ny foreldrebetaling vedtatt i Stortinget

Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet vedtatt å redusere foreldrebetalingen i barnehagene. Noen endringer gjelder fra nyttår, mens andre endringer gjelder fra 1. august 2023. Publisert: 15. desember 2022

Prisen for en heltids barnehageplass reduseres fra nyttår med 50 kroner til 3.000 kroner i måneden.

Det er nå formelt vedtatt etter at Stortinget onsdag behandlet de områdene av statsbudsjettet for 2023 som omfatter forslag behandlet i utdannings- og forskningskomiteen.

Stortingets vedtak om foreldrebetaling er i korte trekk følgende:

1. Maksimalgrensen for foreldrebetaling for et heldags ordinært barnehagetilbud blir fastsatt til 3 000 kroner per måned og 33 000 kroner per år fra januar 2023.

2. Inntektsgrensen for fritak i foreldrebetalingen i barnehage for 20 timer i uken settes til 615 590 kroner per år fra august 2023