innkalling til årsmøte 2023

I henhold til vedtektene innkalles det til ordinært årsmøte Tirsdag 25.april klokken 19.30 i Geitastova barnehage Meld dere på ved oppslag på avdelingene

SAKSLISTE:

  1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2.     Presentasjonsrunde
  3.     Valg av 2 til å skrive under på møteprotokollen
  4.     Godkjenning av styrets årsmelding 2022
  5.     Godkjenning av regnskap for 2022
  6.     Valg

 

Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet. Styret ønsker alle andelshavere velkommen.

 

 

 

 

Geitastova barnehage SA