Planleggingsdager for barnehageåret 2020/2021

Geitastova barnehage har fire planleggingsdager i løpet av barnehageåret 2020/2021

Følgende dager er satt opp:

fredag 18.september

fredag 13.november

tirsdag 6.april

fredag 14.mai