PLANLEGGINGSDAGER 21/22

Geitastova barnehage har kun 4 planleggingsdager i året. Følgende planleggingsdager gjelder for barnehageåret 2021/2022:

FREDAG 17.SEPTEMBER 2021

FREDAG 12.NOVEMBER 2021

TIRSDAG 19.APRIL 2022 (påske)

FREDAG 27.MAI 2022 (Kr. himmelfartsdag)