PLANLEGGNINGSDAGER 2022/2023

Geitastova barnehage har følgende planleggingsdager barnehageåret 2022/2023;

fredag 16.september 2022

fredag 18.november 2022

tirsdag 11.april 2023

fredag 19.mai 2023