FORELDREUNDERSØKELSEN 2017

VI TAKKER ALLE SOM HAR TATT SEG TID TIL Å SVARE PÅ UNDERSØKELSEN.

Resultatet bruker vi internt i personalet og på den enkelte avdeling til å bli bedre.

Vi ønsker og håper at dere kommer med tilbakemelidnger til oss, enten til personalet på avdelingen eller til daglig leder om dere er misfornøyd med noe. Da har vi mulighet for å gripe fatt i det og forbedre oss.

Alltid kjekt med ros også!

Foreldreundersøkelsen