Nyheter

  • SPRÅKTILTAKET

    Geitastova barnehage er nå en del av Språktiltaket i Stavanger kommune. Vi starter opp nå i februar med bli kjent for språkpedagog og språkteam møter. Hva er språktiltaket?

    05.02.2018 11.13
  • Se flere aktuelle saker i arkivet...

STAVANGERBARNEHAGEN

Stavangerbarnehagen er et felles kvalitetsprosjekt mellom private og kommunale barnehager. Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i kommunen innebærer at alle ansatte skal inneha en basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler: •Språkkompetanse •Relasjonskompetanse •Interkulturell kompetanse •Kompetanse om tidlig innsats.