VEDTEKTER FOR GEITASTOVA BARNEHAGE SA

BARNEHAGEN HAR TO SETT VEDTEKTER; BARNEHAGEVEDTEKTER (BARNEHAGELOVEN) OG SELSKAPSVEDTEKTER (SAMVIRKELOVEN)