Løvehulen

Løvehulen er en avdeling for barn mellom 2 og 5 år. Det er 18 plasser på avdelingen, hvor det jobber tre i grunnbemanningen.

Personalet består i dag av;

Irene M   - pedagogisk leder

Lise  - medarbeider

Trude  - medarbeider

I tillegg til grunnbemanningen vil der være ekstra voksen(utfører) som jobber en del timer i uken på avdelingen.

På Løvehulen er det mye aktiviteter i lekergrupper. Det blir tilrettelagt for aktiviteter ved bordet og på gulvet. Vi har samlinger med sang og fortellinger, tema og fakta, samt dramatisering.

Løvehulen er mye ute på lekeplassen, eller på tur i nærområde til skog eller strand, lekeplass eller ballbane. Noen ganger går turen til travbanen eller Fritidsgården.

Hver onsdag har vi skoleklubb og miniklubb på tvers av avdelingene, Bikuben og Løvehulen. Da har barna som skal begynne på skolen til høsten, skoleklubb, mens de yngre har miniklubb.

For oss er tilstedeværelse og trygghet viktig for det enkelte barn.

velkommen til Løvehulen!