PERSONAL

Personalet i Geitastova barnehage består av damer og en mann. De fleste har lang erfaring i barnehage og/eller egne barn.

Barnehagen har et stabilt personale i form av lite fravær og få utskiftninger.

I tillegg til grunnbemanningen vil barnehagen ha inne ekstra ressurser til enkeltbarn, dette vil variere fra år til år etter barn og behov. Vi ønsker og å prioritere ekstra personalressurs på huset når dette lar seg gjøre, en vil da ikke være så sårbar ved fravær, ferier o.l.