Revehiet

Velkommen til Revehiet! Revehiet er en av barnehagens to småbarnsavdelinger. Vi har 9 plasser for barn i alderen 0-3 år.

På Revehiet legger vi vekt på omsorg og trygghet. Ved å være en trygg base for barn, økes lysten til å utforske og dermed begynnende selvstendighet. Vi ønsker å være tilgjengelige voksne som kan stimulere og støtte barna i deres oppdaging av verden.

Personalet på Revehiet:

Synnøve - pedagogisk leder

Monica - medarbeider

Berit - medarbeider

Anerkjenning av det enkelte barn er grunnleggende i vår daglige omsorg. Alle barn er individer med egne følelser, interesser, uttrykk og personlighet. Alle skal ha oppmerksomhet, oppfølging, utviklingsrom, utfordringer og adekvat omsorg i form av stell og hvile.

Selv om dagen er styret av en del rutiner, blir det god tid til lek, samlinger og aktiviteter inne og ute. Vi er ute hver dag - alltid på formiddagen, og veldig ofte på ettermiddagen. dette er noe vi prioriterer fordi vi ser barna trives i utemiljøet der det er bedre plass og mer materialer - og det er viktig for den motoriske stimuleringen. En gang i uken går vi på tur i nærområdet, til skogen eller til sjøen. I skogen møter barna nye utfordringer. For mange små er det en ny opplevelse å komme seg frem i ulendt terrang. Av og til har vi med oss mat og/eller at vi legger samlingsstunden til turen i skogen.

Vi mener at godt samarbeid med foreldre er både nødvendig og viktig. Dette for å skape en hverdag på Revehiet preget av trivsel, omsorg, utfordringer og utvikling.

 

Velkommen til oss!