Velkommen til Geitastova barnehage

Geitastova barnehage åpnet 29. april 1996 som Forus Foreldrelags-barnehage BA. Fra våren 2012 heter barnehagen Geitastova barnehage SA. Den er eiet og drevet av andelshaverne som er foreldrene.

Det er kontinuerlig opptak av barn og en søker plass via samordnet opptak i Stavanger kommune. Barnehagen er lokalisert på Forus Øst like ved Park 2020, nær grensen mellom Stavanger og Sandnes kommuner.

Barnehagen blir drevet etter " Lov om barnehager" og "Rammeplan for barnehager", årsplan og har egne vedtekter for Geitastova barnehage SA. Barnehagen har fire avdelinger til barn mellom 0 – 6 år. Avdelingenes navn er Revehiet, Løvehulen, Bikuben og Bamsehiet. Hver avdeling har et hovedrom og et lekerom/hvilerom, der lek og lekematerialer varierer etter behov. I tilknytning til kjøkkenet, som ligger midt i barnehagen, har vi et fellesrom som brukes til fellessamlinger og som grupperom/ aktivitetsrom. F.eks til gymaktiviteter, fellessamlinger, Skoleklubb (5-åringene), Miniklubb (3- og 4-åringene) eller Knøttene (1- og 2-åringene).

Ut fra fellesrommet ligger en egen gang med møterom/grupperom, lager, personalgarderobe og tilgang til 2.etasje med daglig leders kontor, avdelingskontor for pedagogisk arbeid, møte- og pauserom for personalet.

Barnehagen har 59 hele plasser.

Barnehagens uteområde

Barnehagen har et stort og allsidig uteområde. Der er plen, hauger, busker, trær, lekeapparater og sandkasse med tak over, dette gir barna mange og varierte utfordringer og lekemuligheter. Nærområdet rundt barnehagen brukes aktivt til turer og aktiviteter. Det er spesielt skogen mot Myklaberget/Geitaberget og område ved Forusstranden/ Forusskogen som brukes, da disse ligger i gangavstand fra barnehagen. Noen ganger er Fritidsgården på Gausel mål for tur, andre ganger er vi på travbanen og ser på hestene. Ellers bruker vi også buss for å komme oss ut på tur.

Vi holder til på Forus med kort vei til både sjøen og skogen. Begge deler gir oss rike muligheter til kreativ lek og utfoldelse. Det er viktig for oss å bruke naturen som lekearena og dette har vi gode muligheter til. Vi har et fantastisk flott uteområdet med disser, sjørøverskute, tunnel, bro, helikopter og mye annet spennende!- det viktigste er å være ute og bruke kroppen.

Det er 59 plass fordelt på 4 avdelinger.

Personalet

Personalet består av kvinner og en mann. Vi er en engasjert og glad gjeng med masse humor, som ønsker å bruke hverandres positive sider. Personalet er meget stabilt, dvs at det er lite fravær og at det er lite utskifting. De aller fleste har mange års erfaring. Barnehagen har fine lokaler tilrettelagt for planarbeid for personalet.

Vi har gode og lyse avdelinger, med gode muligheter for varierte aktiviteter.

En gang i uken har vi varm lunsj, resten av uken er det smøremåltid. Barna skal få kjennskap til variert normal god kost. Vi skal tilby variert pålegg og varierte varmretter. Ellers serveres det grønnsaker og frukt hver dag.

Vi holder åpent hele året, bortsett fra fire planleggingsdager, helligdager, julaften og nyttårsaften. Onsdg før skjærtorsdag stenger barnehagen kl 12.

Barnehagen er også med i Stavangerbarnehagen, ett kompetanseprogram som skal være med å sikre god kompetanse hos ansatte innefor relasjonskompetanse, interkulturell kompetanse, språkkompetanse og tidlig innsatskompetanse.