PLANLEGGINGSDAGER 2023 / 2024

Geitastova barnehage har 4 planleggingsdager i løpet av barnehageåret. Barnehagen er stengt disse dagene.

Følgende datoer er satt opp for barnehageåret 2023/2024:

Fredag 22.september 2023

fredag 17. november 2023

tirsdag 2. april 2024

fredag 10.mai 2024