Bikuben

Bikuben er en avdeling for barn mellom 2 og 5 år. Det er 18 plasser på avdelingen.

Personalet består i dag av:

Beate   - pedagogisk leder

Irene  - medarbeider

Hasnaa - medarbeider

Vi har mye fokus på leken og relasjonen mellom barn, og mellom barn - voksen. Barna får god tid til trening i situsjoner hvor de skal bli selvstendige og utvikle seg frem mot overgang til skolen.

Avdelingen går fast tur i nærområde hver uke, noen ganger flere turer i uken. 

Hver onsdag har vi skoleklubb og miniklubb på tvers av avdelingene, Bikuben og Løvehulen. Da har barna som skal begynne på skolen til høsten skoleklubb, mens de yngre har miniklubb.

Velkommen til oss på Bikuben!