Bikuben

Bikuben er en avdeling for barn mellom 2 og 5 år. Det er 18 plasser på avdelingen, men barnehageåret 2022/2023 er det ikke så mange barn. det er per i dag to voksne i grunnbemanningen.

personalet består i dag av:

Beate   - pedagogisk leder

Irene  - medarbeider

Vi har mye fokus på leken og relasjonen mellom barn, og mellom barn - voksen. Barna får god tid til trening i situsjoner hvor de skal bli selvstendige og utvikle seg frem mot overgang til skolen.

Avdelingen går fast tur i nærområde hver uke, noen ganger flere turer i uken. 

Hver onsdag har vi skoleklubb og miniklubb på tvers av avdelingene, Bikuben og Løvehulen. Da har barna som skal begynne på skolen til høsten skoleklubb, mens de yngre har miniklubb.

Barnehageåret 2022/2023 vil vi være mye sammen med og ha mye på tvers av avdelingene løvehulen og bikuben, speielt morgen og ettermiddag vil vi være sammen

Velkommen til oss på Bikuben!