STAVANGERBARNEHAGEN

Stavangerbarnehagen er et felles kvalitetsprosjekt mellom private og kommunale barnehager. Den felles kvalitetsplattformen for alle barnehagene i kommunen innebærer at alle ansatte skal inneha en basiskompetanse innen fire kvalitetssøyler: •Språkkompetanse •Relasjonskompetanse •Interkulturell kompetanse •Kompetanse om tidlig innsats.

Satsningsområdene for personalets pedagogiske kompetanse er valgt fordi de er grunnleggende og utviklingsfremmende for barnets danning og læring. Den felles kvalitetsstandarden skal være til barns beste der omsorg, trygge relasjoner, lek og læring står sentralt. Får mer informasjon om kvalitetsplattformen kan du lese i vår kvalitetsplan "Stadig bedre".

Se filmen om Stavangerbarnehagen

- Det viktigste i dette arbeidet er at kvaliteten sikres i alle ledd og når helt frem til alle barn. Vår felles kvalitetsplattform skal være kjent for alle som jobber i barnehagesektoren og for foreldrene, sier prosjektleder Sølvi Schei. Bildet nedenfor illustrerer satsingen: